Čo rozhoduje o úspechu v penaltách?

Pri pohľade do hľadiska vidieť ľudí, ktorí takmer ani nedýchajú, obhrýzajú si nechty a niektorí si dokonca zakrývajú oči.

Lopta je položená na bielom bode. Miesto, ktoré môže jedného hráča spraviť nesmrteľným a druhého “pochová zaživa.”

Presne tak, reč je o penaltách, pokutových kopoch, 11-kach.

Určite si aj ty spomenieš na situáciu, keď si bol možno len pasívnym účastníkom penaltového rozstrelu doma v obývačke pred televízorom. Spomenieš si, ako ti bilo srdce?

Niektorí z vás možno majú skúsenosť s tým, že oni sami boli exekútormi pokutových kopov alebo ich v bráne chytali.

Čo stojí za úspechom v penaltách? Tak na to sa pozrieme očami športovej psychológie.

Priemerná rýchlosť pokutového kopu je približne 110 km/h. To znamená, že lopta prejde z bieleho bodu do brány za 0.4 sekundy! To je dokonca rýchlejšie ako pri baseballovom nadhode.

Zaujímavé sú aj ďalšie 2 čísla. Čas, ktorý brankár potrebuje na zákrok od stredu brány až k tyčke je cca 0,5 sekundy. Keď k tomu pripočítame reakčný čas, ktorý je pri najvyššej úrovni 0.15 sekundy, dostávame sa k tomu, že ak hráč penaltu kopne dobre, umiestni ju k tyčke a brankár zareaguje až pri dotyku hráča s loptou, je pre neho nemožné chytiť ju.

Aby sme to zhrnuli do jednej vety:

Reagovať až potom, čo sa hráč dotkne lopty, výrazne znižuje šancu brankára penaltu zneškodniť.

Pravdepodobne sa teda zhodneme na tom, že v súboji strelec-brankár má strelec vyššiu pravdepodobnosť úspechu.

Toto potvrdzujú aj štatistiky zo svetových šampionátov v rokoch 1966 – 2014. Brankári boli pri pokutových kopoch úspešný len v 11% zo všetkých pokusov.

Ako môže brankár zvýšiť svoju pravdepodobnosť úspechu v penaltách?

Má na to 3 možnosti. Poďme si niečo povedať o každej z nich.

1. Rozhodnúť sa pred penaltou

Doslova si tipnúť kde strelec loptu umiestni a začať prevedenie zákroku skôr ako lopta opustí biely bod dáva brankárovi väčšiu šancu chytiť ju.

Znie to možno paradoxne, ale podľa jednej analýzy penált kopaných v popredných ligách, najviac by ich brankári chytili, keby zostali stáť v strede. Pre mnoho brankárov to nie je nová informácia, napriek tomu to nie je pre nich jednoduché z jedného dôvodu.

Pocity po inkasovanom góle pri nečinnosti (situácia, keď brankár zostane stáť), sú oveľa nepríjemnejšie ako tie, ktoré brankár cíti, keď sa aspoň pokúsi niečo urobiť (spraví zákrok do jednej alebo druhej strany). Tendencia vyhnúť sa nepríjemným pocitom vedie brankárov k akcii.

Z pozície brankára, rozhodnúť sa pred penaltou zvyšuje jeho šancu na úspech, ale od hádania a tipovania poďme k možnostiam, ktoré sa nezakladajú na náhode.

Aká je teda druhá možnosť?

2. Postaviť sa mimo stredu brány

Aj keď si to neuvedomujú, väčšina brankárov stoja tesne mimo stredu bránky, hoci len 10 cm.

Napriek tomu, že je to pre strelca nepostrehnuteľné, dôsledná analýza pokutových kopov ukazuje, že je štatisticky väčšia pravdepodobnosť, že hráči strieľajú do strany s väčším priestorom.

Pre brankára to teda znamená, že ak sa zámerne postaví mierne mimo stredu brány a začne svoj zákrok ešte pred dotykom hráča s loptou, jeho šanca chytiť penaltu je vyššia.

3. Rozvíjať svoju schopnosť predvídania

Pravdepodobne najúčinnejší spôsob ako môže brankár zvýšiť svoje šancu na úspech v 11-kach, je rozvíjať svoju schopnosť predvídania.

Čím lepšiu túto schopnosť brankár má, tým lepšie dokáže jeho mozog automaticky rozpoznávať jednotlivé znaky reči tela strelca, na základe ktorých brankár spraví rozhodnutie, aký zákrok urobí.

V tejto oblasti sa uskutočnilo veľa výskumov, ktoré ukazujú, že táto zručnosť je kľúčová a odlišuje elitných futbalistov (nielen brankárov) od ich menej výkonných súperov.

Neexistuje však veľa techník, ktoré by špecificky trénovali túto vnemovú kognitívnu schopnosť. Jeden z mála spôsobov je sledovanie dynamicky sa pohybujúcich predmetov v 3D priestore, známe aj ako 3D kognitívny tréning.

Zo všetkých 3 možností vnímam práve rozvoj schopnosti predvídania ako tú cestu, ktorá dáva z dlhodobého hľadiska brankárovi najväčšie šance na úspech. Okrem toho je táto schopnosť využiteľná nielen pri pokutových kopoch, ale aj pri bežnej hre a štandardných situáciách.

Brankár je ale len jedným účastníkom, tým druhým je samotný strelec.

A čo strelci?

“11-ka sa nedá chytiť, iba zle kopnúť.” Myslím si, že túto vetu už počul každý z nás. A štatistiky, ktoré som spomínal v úvode tohto článku, to potvrdzujú.

Ale pozor, stále sú to len čísla a úloha strelca nie je taká jednoduchá, ako by sa podľa nich mohla zdať.

Prečo?

Odpoveď už asi tušíš…

stres.

Výskum ukázal, že nezvládnutie stresu má väčší vplyv na neúspech v penaltách ako samotná “kopacia” technika alebo únava.

Toto potvrdzuje aj nasledujúca štatistika. Ak sa strelci ocitnú v situácii, že ak nepremenia penaltu, bude to znamenať okamžitú prehru tímu, ich úspešnosť je menej ako 60%. Aby sme si to vedeli porovnať, úspešnosť v situáciách, keď premenená penalta môže znamenať okamžitú výhru, je 92%!

Môže za to jeden zo základných vplyvov stresu na náš organizmus. Ako náhle nás príde navštíviť stres, naša pozornosť sa začína obracať na nesprávne veci. Čo to znamená pre športovca?

Kým je hráč relatívne pokojný, pred penaltou prevažne sústredí svoju pozornosť na voľné miesto, kde chce loptu kopnúť. Keď u hráča prebieha stresová reakcia, automaticky začne pozornosť smerovať na brankára alebo na myšlienky, ktoré idú hráčovi hlavou. Tie môžu mať formu spomienok (naposledy som 11-ku nepremenil) a predpovedí (čo sa stane, ak teraz nepremením).

S takouto pozornosťou sa šance hráča na dobre zvládnutý pokutový kop rapídne znižujú. Ak chce byť futbalista úspešný napriek tomu, že cíti stres, potrebuje vedieť ovládať svoju pozornosť. Konkrétne, musí byť schopný udržať svoju pozornosť na tom, čo je v danej situácii dôležité, napríklad miesto, kde chce loptu umiestniť.

Pozornosť je schopnosť, ktorá sa dá rozvíjať. Tak ako pri brankároch, aj tu je jednou z možností 3D kognitívny tréning.

Ten sa prispôsobuje aktuálnym schopnostiam športovca. Nastavuje náročnosť úlohy tak, aby ho v každom momente tlačil na limit jeho schopností. To vyvoláva podnet k tomu, že jeho pozornosť sa stáva silnejšou a dokázal s ňou pracovať aj pod tlakom.

Ako vidíš, pri pokutových kopoch to majú náročné obdive strany – brankár aj strelec. To ako svoju úlohu zvládnu, závisí od schopností ako predvídanie, zvládanie stresu a práca s pozornosťou. Všetky tieto schopnosti sú rozvíjateľné a preto správnym tréningom môže aj brankár aj hráč  zvyšovať svoje šance na to, že práve jeho bude celý tím nosiť na rukách.

Aké sú vaše skúsenosti so zlomovými situáciami? Či už sú to penalty, samostatné nájazdy, trestné hody, sedmičky alebo čokoľvek iné. Čo vám pomáha ich zvládať? Podeľte sa so svojimi skúsenosťami v komentároch.

Lukáš Piperek
Certifikovaný mentálny coach
Komentáre